Szukamy instruktora\instruktorki rękodzieła i ceramiki – czekamy na zgłoszenia do 23 września!

Szukamy instruktora\instruktorki rękodzieła i ceramiki!

 

ZGŁOŚ SIĘ, JEŚLI:

 • – masz wykształcenie wyższe, średnie (mile widziane artystyczne, pedagogiczne) lub jesteś w trakcie studiów magisterskich,
 • – masz zdolności plastyczne, rękodzielnicze i jesteś gotowa/gotowy poprowadzić zajęcia z rękodzieła artystycznego, sensoplastyki, ceramiki,
 • – potrafisz zaplanować i zorganizować zajęcia twórcze,
 • – umiesz współpracować z ludźmi, nawiązywać kontakty, pracować z różnymi grupami wiekowymi,
 • – jesteś kreatywna/kreatywny i umiesz organizować swój czas pracy,
 • – masz pozytywne nastawienie do wykonywania obowiązków, cechuje Cię samodzielność i zaangażowanie i kultura osobista,
 • – jesteś dyspozycyjny/dyspozycyjna – zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, czasem pracujemy w weekendy.


ŚWIETNIE, JEŚLI DODATKOWO:

 • – masz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z rękodzieła artystycznego, sensoplastyki czy ceramiki,
 • – umiesz pisać projekty i wnioski, które pozwolą uzyskać dodatkowe środki finansowe na zadania związane ze sferą kultury,
 • – potrafisz obsługiwać programy komputerowe (m.in. Microsoft Office Excel, Word),
 • – znasz podstawy projektowania graficznego (Corel, Photoshop),
 • – jesteś otwarta/otwarty na poszerzenie swoich umiejętności w zakresie nowoczesnych technik cyfrowych.

 

CO BĘDZIESZ ROBIĆ:

 • – opracowywać oraz prowadzić kreatywne zajęcia plastyczne, ceramiczne, sensoplastyczne oraz rękodzieła artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • – organizować warsztaty tematyczne (makrama, filcowanie, decoupage, recykling itp.),
 • – prowadzić animacje i zajęcia dla dzieci w różnym wieku,
 • – współpracować przy organizacji eventów,
 • – wykonywać dekoracje okolicznościowe.

 

CO OFERUJEMY:

 • – stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę – od ¾ do pełnego etatu),
 • – pracę w przyjaznej atmosferze,
 • – możliwość rozwoju zawodowego.

 

JEŚLI CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ, PRZYGOTUJ:

 • – list motywacyjny,  CV,
 • – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • – kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • – kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 • – kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • – jedno zdjęcie własnoręcznie wykonanych prac.

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016  r., poz. 902). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania i żądania usunięcia”.

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

do 25 września 2022 r.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY:

Dokumenty dostarcz do nas:

 • – osobiście w biurze obsługi – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Instruktora ds. rękodzieła i ceramiki”,
 • – mailowo na adres: mdk@mdkligota.pl,
 • – lub listem poleconym.

 

ADRES:

Miejski Dom Kultury „Ligota”, 40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 33

 

Wybranym kandydatom o terminie rozmowy kwalifikacyjnej damy znać telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content