W czasie ferii nie ma zajęć stałych, poza Sezamkowem

W czasie ferii zimowych (od 16 do 27 stycznia) nie odbywają się zajęcia stałe. Nie dotyczy to Sezamkowa – zajęcia z Sezamkowa będą planowo.

Szczegóły dot. odpłatności za styczeń w biurze obsługi.

Skip to content