ODCINEK 2. Kiedy powstała Lgota?

Nie wiadomo dokładnie, kiedy osada Lgota powstała. Można jednak spróbować datować to wydarzenie z dość dużym przybliżeniem. Interesująca jest w tym względzie sugestia Ludwika Musioła, który w swej nieopublikowanej pracy Ligota – Panewniki – Stara Kuźnica, powołując się na poglądy prof. Romana Gródeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarte w rozprawie Wole i Lgoty, wskazuje na możliwość powstania Ligoty w XII wieku lub w pierwszej połowie XIII wieku. Profesor Gródecki twierdził, że szczególnie w tym okresie nazywano tworzące się osady „Lgotami”. Później, w drugiej połowie XIII wieku, zaczęto stosować przy zakładaniu osad tego typu nazwy Wola, które najpełniej przyjęły się na innych polskich ziemiach – na przykład w Mazowszu czy w Małopolsce.

Skip to content