Pozytywny wiatr

Pozytywny Wiatr

Pozytywny Wiatr to projekt stworzony w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności przez grupę młodych kreatywnych osób, o różnych poglądach i przekonaniach, ale wspólnej pasji do działania w obszarze muzyki, kultury i sztuki oraz działania o charakterze społecznościowym.

Cele projektu to:

  • aktywizacja młodych ludzi,
  • integracja społeczności lokalnej,
  • likwidacja barier międzypokoleniowych, międzynarodowych, również tych, które wynikają z różnic kulturowych oraz przekonań.

– We współpracy z Miejskim Domem Kultury „Ligota” przygotujemy szereg wydarzeń kulturalnych (warsztaty muzyczne, koncerty, spotkania autorskie itp.), które będą się odbywać na terenie sąsiadujących miast –Rudy Śląskiej oraz Katowic.

Biorąc udział w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności możemy się rozwijać, możemy pomóc rozwijać się naszym rówieśnikom, możemy współpracować z różnymi instytucjami kultury, animatorami, artystami – budując w ten sposób przyjazne naszej działalności środowisko, dające dobre perspektywy dla całej grupy w życiu zawodowym.

Marta Mansfeld | Julia Ratajczyk | Tomasz Kalus | Wiktoria Pierończyk | Mikołaj Botor | Patryk Jurkowski | Mariusz Nastula

Skip to content