Regulamin Galerii pod Łukami

Regulamin Galerii pod Łukami

 1. Galeria pod Łukami Miejskiego Domu Kultury „Ligota”, zwana dalej galerią, znajduje się w piwnicach wyżej wymienionego budynku.
 2. Przestrzeń galerii przeznaczona jest do eksponowania prac twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, wystaw okolicznościowych, pokonkursowych, poplenerowych itp.
 3. Galeria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–18.00. W razie gdy przestrzeń ekspozycyjna jest zamknięta, osobom chcącym oglądać wystawę zostaje udostępniony przez pracownika Miejskiego Domu Kultury „Ligota” klucz do galerii celem obejrzenia wystawy.
 4. O dopuszczeniu wystawy do eksponowania w galerii oraz harmonogramie i terminach wystaw decyduje opiekun galerii.
 5. Okres ekspozycyjny trwa około miesiąca, w szczególnych przypadkach może być inny niż miesiąc.
 6. Transport prac (dowóz i zabranie) oraz wieszanie ekspozycji jest po stronie osoby wystawiającej się. Pracownik galerii służy pomocą, w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu stron, zadanie wieszania prac może przejąć pracownik galerii.
 7. Prace powinny posiadać zawieszki do powieszenia albo być oprawione i zabezpieczone przed zniszczeniem, muszą być gotowe do zawieszenia. Jeżeli dana technika tego wymaga, np. akwarela, grafika, rysunek itp., prace powinny być oprawione. Nie przyjmujemy prac zniszczonych i stanowiących zagrożenie.
 8. Osoba wystawiająca się eksponuje swoje prace na własną odpowiedzialność, nie zgłaszając żadnych roszczeń wobec Miejskiego Domu Kultury „Ligota”. W galerii nie ma monitoringu. Jest ona tylko dozorowana w godzinach jej otwarcia przez pracowników Miejskiego Domu Kultury „Ligota”.
 9. Koszty zorganizowania wernisażu (poczęstunek) leżą po stronie osoby wystawiającej.
 10. Po stronie galerii jest wydruk plakatów i zaproszeń, informacja o wystawie w mediach, na stronie i facebooku Miejskiego Domu Kultury „Ligota”.
 11. Po zakończeniu ekspozycji autor jest zobowiązany do niezwłocznego zabrania swoich prac, gdyż Miejski Dom Kultury „Ligota” nie posiada pomieszczeń, w których można przechowywać prace po wystawie.

Skip to content