ODCINEK 3. Lgota – Elgoth – Ligota

Pochodzący z języka niemieckiego wyraz Elgoth (lub pisany Ellgoth) pochodzi od polskiego słowa „Lgota” (lekki, łagodny). Nasi przodkowie mówili na przykład – „zima lga”, czyli „zima jest lekka, łagodna”. Stąd już niedaleko do określenia „ulga” – wystarczy dodać literkę „u” przed wyraz „lga”. Zatem w średniowiecznej Polsce Lgotami nazywano powstające na prawie polskim osady, które były czasowo zwolnione od opłat i czynszów na rzecz właściciela ziemi. Okres ulg podatkowych nazywany był „lgotą” lub „wolnizną” i trwał od kilku do dwudziestu paru lat. Po jego zakończeniu chłopi musieli uiszczać podatki swym możnowładcom.

Skip to content