8. POZYTYW

Co to takiego Pozytyw?

Z łaciny ponere: stawiać, kłaść. Pozytyw to małe, przenośne organy wyposażone początkowo wyłącznie w wargowe piszczałki i jedną klawiaturę, a od XVI w. także w piszczałki języczkowe i pedał. Pozytywy można było spotkać oraz usłyszeć w mniejszych kościołach, kaplicach, salach i zamożniejszych domach.

W muzyce pozytyw służy do realizacji basso continuo (tak jak klawesyn) lub jako instrument akompaniujący głównie śpiewowi chóralnemu.

Początkowo do jego obsługi potrzebny był obok organisty również kalikant – czyli osoba która obsługiwała miechy.

Kalikowanie polegało na wprawianiu nogami w ruch pedałów dźwigniowych, które jednak
w pozytywie były często ręczną korbą lub dźwignią. Te poprzez urządzenia pośrednie, najczęściej mniejsze miechy, dostarczały ciśnienia do głównego miecha. Obecnie powietrze tłoczy miniaturowa cichobieżna dmuchawa elektryczna.

Mianem pozytywu określa się także sekcję w większych organach, obsługiwaną przez jeden manuał.

Skip to content