ODCINEK 46. Znamiona dawnej władzy gminnej – część 6

Pieczęć Gminy Ligota z 1862 r. Ze zbioru Grzegorza Płonki
Pieczęć Gminy Ligota z 1862 r. Ze zbioru Grzegorza Płonki

– Co sie bydymy wadzić o godło! Sam momy gotowe – stwierdził wskazując okno. – Gęsi kożdy z
nos mo i w kożdej chałupie pierze sie szkubie – zakończył argumentem nie do odrzucenia. I tak
nieoczekiwanie jego propozycja została przyjęta. Może na decyzji „gromady” w jakimś stopniu
zaważyło, iż o karczmarzowego gąsiora chodziło i w związku z tym zebrani spodziewali się z
jego strony jakiegoś uczczenia tego faktu? Jak w rzeczywistości było, trudno zgadnąć, podobnie
jak i ocenić czy opowiedziana historia kryje w sobie przynajmniej tylko ziarnko prawdy? W
każdym razie na starej „negatywowej” pieczęci ligockiej gminy, używanej jeszcze w sierpniu
1862 roku, widnieje gęś z rozpostartymi skrzydłami po prawej stronie centralnie ulokowanego
drzewa. Niestety odbitka pieczęci jest na tyle niewyraźna, że trudno ustalić, co rysunek
przedstawia po lewej stronie? W każdym razie na pewno nie gęś. Pewnie już pieczęć była
dosyć zużyta stąd niewyraźna odbitka. W obecnie eksponowanym godle Ligoty widnieją dwie
gęsi – po prawej i lewej stronie drzewa. Można przypuszczać, iż przy wymianie pieczęci na
nową – „pozytywową” w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku, zmieniono rysunek
godła, co i w innych gminach się zdarzało, dając gęsi z obu stron drzewa, gdyż to coś z lewej
strony pieczęci już dla współczesnych było trudno rozpoznawalne. Dla wyjaśnienia tej sprawy
niezbędna jest kwerenda w pszczyńskim archiwum, wprawdzie już od dawna zamierzona,
jednak z różnych przyczyn wciąż nie mogąca dojść do skutku. Po pewnym wszakże czasie,
przypadkowo miałem okazję zobaczyć pełną odbitkę tejże pieczęci ukazującej po lewej stronie
nie drugą gęś, lecz dwa coraz mniejsze drzewa drzewa, w ten sposób oddając perspektywę
rysunku.
Na starym „sekrecie ligockiego fojta” o średnicy jednego cala pruskiego (26,1mm), prócz
centralnie umieszczonego godła, na otoku w górnej części widnieje napis: „ELLGOTH GEMEIN.
S. (Ellgoth Gemeinde Sigel – Pieczęć Gminy Ligota), zaś pod godłem: „PLESSNER CREYS”
(Pszczyński Powiat).

Jan i Stanisław Witaszek

Tekst pochodzi z biuletynu „Coolturniak” wydawanego przez MDK „Ligota”.

Skip to content