ODCINEK 50. Ligockie granice – część 4.

Fragment mapy Ligoty - granice dzielnicy
Fragment mapy Ligoty

Po przecięciu ul. Wincentego Pola wchodziła na teren kopalni i kierując się na zachód, docierała do ul.
Załęskiej przy wiadukcie nad torami kolejowymi, obok przystanku Katowice – Brynów. (Na wiadukcie
kończyło się też graniczenie z Katowicką, a zaczynało z Załęską Hałdą). Biegnąc od wiaduktu nadal ku
zachodowi przybliżoną trasą obecnej ul. Brygadzistów, po przecięciu ul. Upadowej, zagłębiała się w
Szadockim Lesie i biegnąc lekko na skos południowego zbocza Cisowej Góry, zdążała w stronę jej
kulminacji, której jednak nie osiągała, docierając na warstwicy 326 m n.p.m. – do strumyczka spod
szczytu spływającego do Kłodnicy. (Tu również kończyło się graniczenie Ligoty z Załęską Hałda, a
zaczynało z Chorzowem Batorym – dawniej Hajdukami Wielkimi). Zmieniwszy kierunek na południowy,
biegła teraz wzdłuż strumyka w dół zbocza, aż do przecinającej ją drogi, w odległości około 70 metrów
przed linią kolejową do Gliwic. (W tym miejscu kończyło się graniczenie Ligoty z Chorzowem, a
zaczynało z należącym do Panewnik Kokocińcem). Tutaj kolejna zmian kierunku na wschodni, by wyjść
na ul. Ogrodową, którą około 80 metrów zawracała ku północy, a następnie znów kierowała się na
wschód, by po przebyciu mniej więcej 150 metrów dotrzeć do strumyka spływającego na południe,
przechodzącego przepustem pod torowiskiem wspomnianej linii kolejowej.

Jan i Stanisław Witaszkowie

Skip to content