[PRACA!] Organizacja imprez to Twój żywioł? Czekamy na Ciebie! Zgłoszenia do 10 września

Kochasz kulturę, a organizacja imprez to Twój żywioł? Czekamy właśnie na Ciebie!

Jeśli uwielbiasz, kiedy dużo się dzieje, a kiedy dzieje się mniej, to wymyślasz, co mogłoby się dziać, masz zapał, lubisz ludzi i wyzwania, nie przerażają Cię nieoczekiwane sytuacje i chcesz współtworzyć kulturalną mapę Katowic – to zapraszamy!

Na zgłoszenia czekamy do 10 września!

Wszystkie szczegóły poniżej!


 

Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko instruktor kulturalno-oświatowy.

Zatrudnienie na umowę o pracę – 3/4 etatu lub pełen etat

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Dom Kultury „Ligota” (Katowice, ul. Franciszkańska 33) oraz miejsca organizacji imprez (teren Katowic)

 

Wymagania konieczne:

 • – wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich,
 • – dobra organizacja pracy własnej, wielozadaniowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • – aktywne nastawienie na działanie, samodzielność, skrupulatność i terminowość,
 • – dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, czasem w dni wolne od pracy),
 • – umiejętność pracy w zespole,
 • – doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • – umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami kryzysowymi,
 • – obsługa pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

 

Wymagania dodatkowe:

 • – umiejętność obsługi sprzętu technicznego (kino plenerowe, nagłośnienie),
 • – umiejętność organizowania imprez i zajęć kulturalnych oraz koordynowania projektów,
 • – kreatywność, otwartość, komunikatywność i łatwość nawiązywania dobrych relacji,
 • – znajomość języka angielskiego lub innego w stopniu minimum podstawowym.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • – kompleksowa organizacja wydarzeń stacjonarnych i online,
 • – przygotowywanie umów, kosztorysów, harmonogramów i sprawozdań,
 • – koordynowaniem przebiegu wydarzenia w trakcie jego trwania,
 • – konferansjerka,
 • – animacja czasu wolnego,
 • – udział w realizacji promocji wydarzeń MDK oraz współpraca z innymi instruktorami lub innymi podmiotami w procesie przygotowaniu materiałów promocyjnych i edukacyjnych,
 • – pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów i z organizacji pozabudżetowych na realizację imprez i projektów kulturalnych,
 • – współpraca z instytucjami i z innymi instruktorami w przygotowaniu imprez,
 • – dbanie o przygotowanie dokumentacji merytorycznej i cyfrowej wydarzeń artystycznych (dokonywanie archiwizacji dokumentów, zdjęć na nośnikach multimedialnych).

 

Oferujemy:

 • – stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • – pracę w przyjaznej atmosferze,
 • – możliwość rozwoju zawodowego i dużą samodzielność w działaniu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • – list motywacyjny i CV,
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • – kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • – kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 • – kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016  r., poz. 902). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania i żądania usunięcia”.

 

Termin składania ofert – do 10 września 2022 r.

 

Dokumenty należy składać na adres:

Miejski Dom Kultury „Ligota”, 40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 33.

 • – osobiście w biurze obsługi MDK „Ligota” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Instruktor kulturalno-oświatowy”,
 • – mailowo na adres: kadry@mdkligota.pl
 • – lub listem poleconym na wskazany wyżej adres.

 

Wybrani kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

Skip to content