Pracownia ceramiczna

Ceramika dla przedszkolaka i rodzica

poniedziałki 17.00–18.00. Cena 80 zł miesięcznie (120 zł dla dwójki dzieci i jednego rodzica)

Ceramika dla dzieci i młodzieży

czwartki 16.00–17.30 (7-10 lat),

17.30–19.00 (11–15 lat).

Cena 120 zł miesięcznie

Ceramika dla dorosłych

środy 16.45-18.45

Cena 130 zł miesięcznie

Skip to content