Nabór wniosków! Inicjatywy lokalne w ramach projektu Ligockie dobrocie – razem widzimy, tworzymy i budujemy!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na realizację inicjatywy lokalnej w ramach projektu „Ligockie dobrocie – razem widzimy, tworzymy i budujemy”!

Na Wasze pomysły czekamy do 21 czerwca.

Ważne daty!

26 czerwca – pomysłodawcy inicjatyw, które przeszły ocenę formalną, przedstawiają swoje pomysły w maksymalnie 10-minutowej prezentacji. Po zaprezentowaniu wszystkich projektów autorzy projektów, jako głos doradczy, przyznają punkty zgłoszonym inicjatywom. Obecność na tym spotkaniu jest konieczna, aby wziąć udział w projekcie.

27 i 28 czerwca – spotkani dla beneficjentów w sprawie realizacji inicjatyw.

od 1 sierpnia do 30 października 2024 r. – realizacja wybranych inicjatyw.

Regulamin i formularz konkursowy

Regulamin

Formularz konkursowy

Skip to content